New site for the prominent Lärareförmedlarna

We took Lärarförmedlarna for a ride and delivered a new online plattform to communicate to their future teachers and employers. All cred to Lärarförmedlarn as well as the team Mårten Angner, Emil Björnum and Jonas Öquist Bertéusen.

Startpage for Lärarförmedlarna.se

Ansök om vikarejobb hos Lärarförmedlarna