Rolling Optics

Dunderdog has designed and produced Rolling Optics fair booth for “Paper Edge” at the Reaktor 1 arranged by STFI-Packforsk and effort to show the innovation and opportunities in the fine paper industry. ‘Open Showroom’ is a terminating event in an earlier workshop series and is meant to be an inspiring meeting place for entrepreneurs, researchers and paper industry to share knowledge and build networks. The visitors are primarily from R & D, marketing and management functions at them participating in the Paper Edge (Stora Enso, Lyckeby, Akzo Nobel, etc).

On the team:
Jonas Öquist, Helena Burman, Peter Westman & Daniel Wetter

panelproof.jpg
Continue reading

AllReadyMades – ArtMobile i Vallby

Helena Burman har deltagt i ArtMobiles utstälning. Här SVTs inslag. Susanne Torstensson och Erik Bandolin tog initiativet till projektet. Utställningen är öppen på lördagar och söndagar, till och med den 29 mars.

Läs mera om ArtMobile

Dunderdog gör Countermines webbplats!

countermine-technologies.jpg
Dunderdog har i samarbete med Share Communications tagit fram designen till Countermine Technologies nya hemsida. Countermine Technologies utvecklar och tillverkar minsaneringsutrustning samt bedriver operativ minsanering med hög säkerhet och prestanda.
www.countermine.se

Share Communications är konsulter inom finansiellt inriktad marknadskommunikation. De producerar bland annat innehållet till företagspresentationer, årsredovisningar, andra finansiella rapporter och webbinformation för främst medelstora och mindre företag och samarbetar nu med Dunderdog inom grafisk formgivning, webb- och trycksaksproduktion. www.sharecom.se

Telia Start page – Beyond Pink Performance :)

Today Telia launched a new start page based on Dunderdog’s communication concept and interaction design. We delivered wireframes and support under the implementation process.
Telia start page
Result after implementationTelia start page - Wireframes
Wireframe
Take a closer look at www.telia.se
On the team: Morten Olsen, Jonas Öquist & Daniel Wetter

Mobile concepts

Gula Sidorna Nära Dig, Telia SurfPort, Svenska Spel, FriendFinder
dunderdog-red_090726019.png

Bot fighter- Bästa mobilspel
Bot fighter

Telia Mobilt – we make it better

Dunderdog continues helping Telia with the company’s site telia.se. This time the focus is on Telia Mobilt. Dunderdog has looked closely att the user experience and optimisation providing interaction design. The short-term goal is to increase the conversion-rate. The deliverables are under implementation.

On the team: Morten Olsen, Jonas Öquist & Daniel Wetter

Telia Digital-tv

Dunderdog was asked to help with Telia Digital-tv for telia.se site. The purpose was to analyse and deliver direct improvements in the the flow from the first page to the top-level order flow and clarify the USP. The short-term goal was to increase the conversion-rate. The deliveables are under implementation.

On the team: Morten Olsen, Jonas Öquist & Daniel Wetter

Telia Digital-tv

Protected: Telia

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Dunderdog gör Countermine Technologies årsredovisning

Countermine Technologies har utvecklat en banbrytande minsaneringsteknik. De utvecklar och tillverkar minsaneringsutrustning samt bedriver operativ minsanering med hög säkerhet och prestanda på många ställen i världen. Tack vare vår avancerade teknik kan den sanerade marken snabbt tas i bruk och kultiveras.

Dunderdog har tagit fram Countermines årsredovisning i samarbete med Share Finansiell kommunikation och PR.

cmine_arsred_07_omslag.jpg