Dunderdog gör Countermine Technologies årsredovisning

Countermine Technologies har utvecklat en banbrytande minsaneringsteknik. De utvecklar och tillverkar minsaneringsutrustning samt bedriver operativ minsanering med hög säkerhet och prestanda på många ställen i världen. Tack vare vår avancerade teknik kan den sanerade marken snabbt tas i bruk och kultiveras.

Dunderdog har tagit fram Countermines årsredovisning i samarbete med Share Finansiell kommunikation och PR.

cmine_arsred_07_omslag.jpg

Leave a Comment